ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา “SAT Sports Science Center” โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริมสร้าง รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬา จึงจัดตั้งศูนย์บริการนี้ขึ้นมา

โดยให้บริการ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตลอดจนบุคลากรทางการกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ที่อาคาร ม.กีฬา 1 มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ซึ่งทางศูนย์มีบุคลากรทางการแพทย์ และนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ ทั้งจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากทั่วประเทศ มากกว่า 7 คน  รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการเครือข่ายการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค และจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. มากกว่า 4 คน ที่พร้อมดูแลรักษาและให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและถูกวิธี