เจ้าภาพศรีสะเกษ คว้าเหรียญทองที่  2 จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” จากกีฬามวยปล้ำ โดยทางด้านเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เหรียญทองจาก สหัสวรรษ พวงแก้ว ที่เอาชนะ อภิสิทธิ์ ภควัตมานพ จากชลบุรี

ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.) ธันวา สุดดี จากกรุงเทพมหานคร แพ้ กฤษดา คงศรีชาย จากชุมพร, เสกสรรค์ อ่านเขียน จากชลบุรี แพ้ ฤทธิศักดิ์ ประวาฬ จากเพชรบูรณ์, ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.) ปิยะฉัตร พลเดช จากชุมพร แพ้ ณัฐพงศ์ หิ้นมี จากนครศรีธรรมราช และ ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.) วิศิษฎ์ ธรรมวิรัตน์ จากกรุงเทพมหานคร ชนะ ธนวัฒน์ คำหาร จากอุบลราชธานี