เอกรินทร์ ปิ่นสุวรรณ จากกรุงเทพมหานคร ชนะ อมรภัทร จิระอมรนิมิต จากลำปาง 2-0 เกม คว้าเหรียญทอง กีฬา อีสปอร์ต บุคคลชาย PES2021 ส่วนประเภทบุคคลหญิง ศจีพร วงษ์แพทย์ จากศรีสะเกษ ชนะ สุกัญญา ตาทอง จากสุรินทร์ 2-0 เกม และ จิรศักดิ์ กรสูตรวงส์ – พงศธร สุทน จากกรุงเทพมหานคร ชนะ มณฑล เหลาพรม-อิทธิพล ทรัพย์บุญมี จากศรีสะเกษ 2-1 เกม