เดชาวัต พุ่มแจ้ง จากสระบุรี อดีตนักสนุกเกอร์มือ 1 ของไทย คว้าเหรียญทอง สนุกเกอร์ 6 แดง ประเภทเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ สนาม หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ด้วยการเอาชนะ พงศกร จงใจรักษ์ (จันทบุรี) 4-1 เฟรม (39-8, 42-16, 50-1, 12-40, 33-1)

ขณะที่ผลการแข่งขันกีฬาประเทศอืน ๆ มีดังนี้ เปตอง ชายคู่ เหรียญทอง ได้แก่ ลพบุรี ชนะ นครศรีธรรมราช 13-11 คะแนน, เปตอง หญิงคู่ เหรียญทอง ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชนะ พิจิตร 13-2 คะแนน, บริดจ์ คู่หญิง เหรียญทอง ได้แก่ ภัทริน หล่อตระกูลงาม และ เสาวลักษณ์ คงแก้ว (นครนายก) ทำได้ 235.7 คะแนน เหรียญเงิน ทรรศน์มน ทรรทรานนท์ และ พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร (สมุทรสาคร) ทำได้ 205.7 คะแนน เหรียญทองแดง ชญานิษฐ์ หนูรูปงาม และ ชัชภัช รัตน์นำใจชน (กระบี่) 204.6 คะแนน, บริดจ์ คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) เหรียญทอง จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และ พีรชา สุริยา (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 246 คะแนน เหรียญเงิน ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล และ วิทยา วิริยะมนต์ชัย (ศรีสะเกษ) ทำได้ 241 คะแนน เหรียญทองแดง พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร และ วรรณา อมรเมศวรินทร์ (สมุทรปราการ) ทำได้ 239 คะแนน

กีฬาทางอากาศ RC Muti-Roter FPV Racing ประเภท F9 เหรียญทอง ได้แก่ วรรญา วรรณผ่อง (กรุงเทพมหานคร) 85.86 คะแนน เหรียญเงิน ชินวัตร บุญสมยา (ศรีสะเกษ) ทำได้ 98.99 คะแนน เหรียญทองแดง กันภัย ลานเหลือ (กรุงเทพมหานคร) 108.72 คะแนน, กีฬาทางอากาศเครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน เหรียญทอง นครราชสีมา ทำได้ 13 คะแนน เหรียญเงิน กรุงเทพมหานคร ทำได้ 7 คะแนน อุดรธานี ทำได้ 5 คะแนน

กีฬา ฟันดาบ ดาบ Foil (ทีมชาย) เหรียญทอง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เอาชนะ ลพบุรี 45-32 คะแนน, กีฬา ฟันดาบ ดาบ Sabre (ทีมหญิง) เหรียญทอง ได้แก่ ปัตตานี ชนะ นนทบุรี 45-21 คะแนน