อภิชญา เลขมาศ จากสุราษฎร์ธานี คว้าเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นพินเวท บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.) ด้วยการเอาชนะ เยาวภา ผสมวงค์ จากศรีสะเกษ 2-1 เสียง
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.) เหรียญทอง ได้แก่ ธนวรรณ ทองดวง (กรุงเทพมหานคร) ชนะ RSC เปมิกา หยิกยี่ (ตรัง) ในยกที่ 3, รุ่นฟลายเวท บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) เหรียญทอง ได้แก่ วรรณสว่าง ศรีละออ (สุรินทร์) ชนะ ปัทมพร แซ่เตี่ยว (ชุมพร), รุ่นแบนตั้มเวท บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) เหรียญทอง ได้แก่ รุ่งนภา ถัตถานาลัย (นครพนม) ชนะ รุจิรา วงษ์ศรีวอ (สมุทรสาคร), รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) เหรียญทอง ได้แก่ กันติยา ประโนรัมย์ (บุรีรัมย์) เอาชนะ RSC สุธาทิพย์ ทองตรีพันธุ์ (ตรัง) ในยกที่ 3
รุ่นไลท์เวท บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) เหรียญทอง ได้แก่ ศิริโสภา ศิริศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร) ชนะคะแนน พิลัยวรรณ กาญจนะ (สุราษฎร์ธานี) 3-0 เสียง, รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท บุคคลหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.) วัลยา ป้องทา (สมุทรสงคราม) ชนะ สภัสสร ทองดี (ศรีสะเกษ)
รุ่นฟลายเวท บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) ธรรศปวีร์ มาตสม (กระบี่) ชนะคะแนน ธนกฤต โตพุนพิน (ชุมพร) 3-0 เสียง, รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท บุคคลชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.) เหรียญทอง ภาณุพงศ์ เกษแก้ว (ระนอง) ชนะ ศราวุฒิ แสงดาว (นครราชสีมา)
กีฬายิงปืน ปืนสั้นสตรี ทีมหญิง เหรียญทอง กมลลักษณ์ แสนชา, เกศินี บัวงาม และ เณศรา จำปารัตน์ (นครสวรรค์) ทำได้ 1686 คะแนน เหรียญเงิน พิมพ์อร คล้ายสุบรรณ, ชวิศา ปะดุกา และ สุตาภัทร นักดนตรี (ราชบุรี) ทำได้ 1682 คะแนน เหรียญทองแดง ฟองฟ้า พลประจักษ์, กัลยกร หิรัญเพิ่ม และ วิรมณ คิดอ่าน (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 1668 คะแนน, ปืนสั้นสตรี หญิง เหรียญทอง วิศา ปะดุกา (ราชบุรี) ทำได้ 579 คะแนน เหรียญเงิน เณศรา จำปารัตน์ (นครสวรรค์) ทำได้ 576 คะแนน เหรียญทองแดง
ธันยพร พฤกษากร (พระนครศรีอยุธยา) ทำได้ 576 คะแนน
ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง เหรียญทอง สิริจิตร คงนิล, รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง และ ณัฐนิชา สมฤทธิ์ (พระนครศรีอยุธยา) ทำได้ 1842.8 คะแนน เหรียญเงิน นวินดา เกษมเกียรติไทย, ภัทรานิษฐ์ สืบปรุ และ หยดเทียน ประทุมทอง (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 1825.2 คะแนน เหรียญทองแดง นภัสชล ขาวสาร, ดลภัทร ตันตินาคม และ เจเดน จิตรวีร์ เหมาะประสิทธิ์ (เชียงใหม่) ทำได้ 1822.1 คะแนน, ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิง เหรียญทองรัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง (พระนครศรีอยุธยา) ทำได้ 621.7 คะแนน เหรียญเงิน ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 618.4 คะแนน เหรียญทองแดง นวินดา เกษมเกียรติไทย (กรุงเทพมหานคร) 617.5 คะแนน