สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์จัดประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับ กิจกรรมวิ่งการกุศล “ดิ อาร์ทนิมอล รัน @ เดอะเปียโน เขาใหญ่” วิ่งเพื่อสัตว์ป่าเขาใหญ่ ที่ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

สำหรับการประชุมครั้งนี้นำโดย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ นายวันกล้า ขวัญแก้ว พร้อมด้วย เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ นาย อัครพร จิตรอำนวย ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอินทัช เพชรประสมกูล นายประเสริฐ มณีเลิศไช นาย ธนทร เรืองศิริ เหรัญญิกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ นาย มนูญ อุกกระทะวารี และ ผู้ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ นาย ยิ่งศักดิ์ เทียนทองดี โดยประชุมเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาและบริการความสะดวกสบายต่าง ๆ ตลอดทั้งงาน แก่ทุกท่านที่เข้ารวมกิจกรรม วิ่งการกุศล “ดิ อาร์ทนิมอล รัน @ เดอะเปียโน เขาใหญ่” วิ่งเพื่อสัตว์ป่าเขาใหญ่

สำหรับ กิจกรรมวิ่ง ดิอาร์ทนิมอลรัน @ เดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ จัดขึ้นวันที่ 11 ต.ค.63 นี้กำหนดรับสมัครเพียง 1,000 คนเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 รีบสมัครด่วน !! ใกล้เต็มแล้วน่ะ สมัครได้แล้วทาง https://www.runlah.com/events/arp20