พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ได้ไปเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประเภทฟุตบอล ของโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 12 โรงเรียน

ซึ่งได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา โดยได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 10 วันตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลโดยวิทยากรอาทิเช่น อาจารย์ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ อาจารย์วิชัย ตั้งนิมิตรดี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 250 คน นับว่าได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถและยังได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมได้อย่างมีคุณค่า

ในพิธีปิดพลเอกสุรเชษฐ์ ยังได้ให้โอวาทกับนักเรียนที่จะต้องมุ่งมั่นสู่อนาคตให้ปรากฏสู่ความสำเร็จตามที่มีความฝันที่จะรับการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาพร้อมทั้งให้กำลังใจและให้เตรียมความพร้อม เข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการแข่งขัน สานฝันลีก 2020 แบบเหย้าเยือน 11 ทีมในปีนี้ด้วย โดยชิงชนะเลิศกันในเดือน มกราคา 2564