สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เตรียมปูพรมจัดแข่งขันออนไลน์ มุ่งหวังพัฒนาเยาวชนสายเลือดใหม่เก็บตัวทีมชาติในระยะยาว มั่นใจเห็นผลชัดกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายัง สมาคมกีฬาต่างๆ โดยระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เว้นแต่ในกรณีที่สมาคมกีฬามีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขันโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือสามารถดำเนินการในรูปแบบเสมือนจริงได้ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ศบค.) ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด อย่างเคร่งครัด

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในส่วนของสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่ จากเดิมเป็นการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ในรอบคัดเลือกก่อนการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เปลี่ยนมาเป็น “การทดสอบและประเมินผล ออมสิน ยิมนาสติกพื้นฐานในระบบออนไลน์” ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฏาคม 2564

โดยกำหนดให้สมาชิกสโมสรทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 26 สโมสร ส่งนักกีฬา ยิมนาสติกลีลา, ยิมนาสติกศิลป์ และ ยิมนาสติกแอโรบิก ระดับยุวชน รุ่นอายุ 4 -9 ปี เข้าร่วมแข่งขัน แบบออนไลน์ ลิงค์เชื่อมต่อตรงกับ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลาง มอร์นิเตอร์ การแข่งขันออนไลน์ทั้ง 2 วัน โดยการให้คะแนนเหมือนกับการแข่งขันในภาวะปกติ ที่จัดแข่งขันในทุก ๆ ปี เนื่องจากสมาคมฯ จัดส่งผู้ตัดสินไปดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ดร.กุสุมาลย์ ยังได้ให้การยืนยันอีกด้วยว่า การแข่งขันแบบออนไลน์ ครั้งนี้ เป็นการทดสอบความสามารถของนักกีฬายิมนาสติกระดับยุวชนทั่วทุกภาคของประเทศ ในลักษณะปูพรมจัดแค่ 2 วัน ประการแรกเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลานเดินทางมาแข่งขันในกรุงเทพฯ ประการต่อมาเป็นการรักษาสุขภาพร่างกายไม่ให้เป็นการรวมตัวของผู้ปกครอง เป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการวางรากฐานให้นักกีฬาอย่างถูกต้อง

โดยการให้คะแนนจะแบ่งเป็นเกรด ไม่ได้มุ่งหวังถึงชัยชนะ เพื่อปลูกฝังให้นักกีฬาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และพัฒนาเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ ขึ้นสู่ทีมชาติชุดซีเกมส์ต่อไปในอีกไม่เกิน 4 ปีข้างหน้า