สุกัญญา หลำโล๊ะ จากตรัง เอาชนะ เกศยานี แสงสว่าง จ.นครปฐม คว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬายูโด เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 ก.ก. บุคคลหญิง

ส่วนผลการแข่งขันในรุ่นอื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย อาหามะ  ตาเยะ จากยะลา แพ้ เกียรติศักดิ์  ใจชื้น จากอำนาจเจริญ, รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 60 – 66 กก. บุคคลชาย ทรงวุฒิ  แก้วพินิจ จากกรุงเทพมหานคร แพ้ สุรศักดิ์  พันธนาม จากศรีสะเกษ, รุ่นฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง ศิลป์สุภา มะธิตะโน จากมหาสารคาม ชนะ อาตีกะห์  วันทอง จากยะลา และ รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง กัญญาวีร์  ประเสริฐศรี จากจันทบุรี ชนะ มณเทียร  คล้ายคลึงมี จากศรีสะเกษ